Entreprenør og Nedbrydning

Følg os

D.Refsgaard ApS

  Tlf. 53 53 53 90

Gravearbejde

Vores kompetencer inden for gravearbejde dækker blandt andet

følgende opgaver, som vi har stor erfaring med at udføre:

 

Oprensning af søer og vandhuller

Udgravning af kælder

Udgravning af gylletanke

Gravning af vandledning

Gravning af kloak

Gravning for kabler

Gravning for fjernvarme

Udgravning af fundamenter

Gravning af vejkasser

Grøftegravning

Nedbrydning

Vi har demonteret flere varmeværker, fabrikker og andre store konstruktioner hvor bygninger skulle bevares. Vi har eksperter til håndtering af dette. Og vi stiller gerne garantier for evt. skader ved nedtagning.

 

Vi udfører:

 

Totalnedrivning – totalnedbrydning 

Miljøsanering – asbestsanering, PCB-sanering og blysanering

Indvendig nedrivning og nedbrydning

Nedrivning af sommerhuse eller parcelhuse, hvor der skal bygges nyt

Nedrivning af store driftsbygninger, industrihaller m.m.

Copyright @ All Rights Reserved

Danske Bank konto nr. 3409-12191820